Indmeldelse

CMS-Indmeldelsesblanket (Papir der skal udskrives og afleveres)

Online Indmeldelses blanket (Indtast alt her, kræver email)

Kontingent for 2017 (1/4-31/3):

Aktive motionister (tirsdag/torsdag/søndag) Personligt-/familiekontingent kr. 525
Seniorer(tirsdag) Personligt kontingent (1 person)
Familiekontingent (flere)
kr. 200
kr. 275
Passivt medlemskab Kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning kr. 100

Familiekontingent dækker den del af familien der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand).

Klubbens bankforbindelse: DANSKE BANK, konto nr.: 9570 – 12485190, hvortil bl.a. kontingentet kan indbetales eller mobil-pay på nr.: 16346