Udvalg

Turudvalget

Lars Sørensen 22 13 88 80  
Bjarne Sørensen 23 48 22 47 bjarne.soerensen@3f.dk
Hans Peter Blom 24 45 63 29  
Jørgen Christensen 21 47 08 18  
     

Husudvalget

Hans Hansen 20 29 06 35  
Jørgen Rudbeck 74 41 61 61  
Carsten Paulsen 40 76 39 80 carstenapaulsen@gmail.com
Christian Petersen 21 71 34 16  
Suppleant    
Mike Sprenger    
Kontaktperson for husudvalget    
Carsten Paulsen  40 76 39 80 carstenapaulsen@gmail.com

Web-/medieudvalget

Mike Sprenger 60 65 10 65 Formand@cms-soenderborg.dk
Tina Hansen 29 27 23 47  
Rikke Holch Nielsen 74 42 42 91  

Bladudvalget

Henry Frederiksen 61 86 25 05 henryfrederiksen@email.dk
Monika Hoeck Petersen 51 29 43 68 monika.engkildegaard@bbsyd.dk

Turholdetudvalget

Jørgen Christensen 21 47 08 18 jorgen.christensen@3f.dk
     

Løbsudvalget

Tina Hansen 29 27 23 47 cms-sonderborg@live.dk
Mike Sprenger 60 65 10 65 formand@cms-soenderborg.dk
Mona Christiansen 53 55 79 30 mc@chrimo.dk