Udvalg

Turudvalget

Lars Sørensen 22 13 88 80 rikke.lars@bbsyd.dk
Jørgen Hartig 23 43 18 84  
Hans Peter Blom 24 45 63 29  
Jørgen Christensen 21 47 08 18  
     

Husudvalget

Jørgen Hartig 23 43 18 84  
Jørgen Rudbeck 74 41 61 61  
Carsten Paulsen 40 76 39 80 carstenapaulsen@gmail.com
Christian Petersen 21 71 34 16  
Suppleant    
Mike Sprenger    
Kontaktperson for husudvalget    
Carsten Paulsen  40 76 39 80 carstenapaulsen@gmail.com

Web-/medieudvalget

Mike Sprenger 60 65 10 65 Formand@cms-soenderborg.dk
Tina Hansen 29 27 23 47  
Rikke Holch Nielsen 74 42 42 91  

Bladudvalget

Henry Frederiksen 61 86 25 05 henryfrederiksen@email.dk
Monika Hoeck Petersen 51 29 43 68 monika.engkildegaard@bbsyd.dk

Turholdetudvalget

Jørgen Christensen 21 47 08 18 jorgen.christensen@3f.dk
     

Løbsudvalget

Mike Sprenger 60 65 10 65 Formand@cms-soenderborg.dk
Brian Riemer 20 41 95 29  
Carsten Paulsen 40 76 39 80  
Lykke Bæk 40 42 40 72