Indmeldelse

CMS-Indmeldelsesblanket (Papir der skal udskrives og afleveres)

Online Indmeldelses blanket (Indtast alt her, kræver email)

Kontingent for 2022 (1/4-31/3):

Aktive motionister (tirsdag/torsdag/søndag) Personligt-/familiekontingent kr.

400

Turholdet
(tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt kontingent (1 person)
Familiekontingent (flere)
kr.
400
Passivt medlemskab Kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning kr. 100

Familiekontingent dækker den del af familien der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand).

Betaling: Kontingentet på vores konto i Danske Bank: reg.nr. 9570

konto.nr. 12485190, eller på mobil-pay til nr. 16346 – Eller kontant til kassereren.

SPECIALTILBUD nye medlemmer,får en rabatkode af formanden til køb af klubbens k/æ sponsortrøje. Ifølge klubbens vedtægter (§ 4), og ifølge sponsorkontrakter, påkræves der som minimum, at der cykles i klubtrøje